ZOMBIE – Phố đi bộ Huế (Music in walking street – Hue, Vietnam)Một ban nhạc biểu diễn trên phố đi bộ Huế – Video quay ngày 01/06/2019.
A music band performed in Hue walking street. Video was recorded on June 01st 2019.
Facebook của nhóm mà mình tìm được (Their Facebook fanpage):

Từ khóa liên quan: #zombie,#phodibohue,#bazooka,#hue,#vietnam,#travel,#tmtt

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem