Xuất bán bò mẹ đã đẻ 3b cho khách về sinh sản trại bò giống Tĩnh Nămhôm nay trại chúng tôi xuất bán nhưng con bò mẹ lai sin đã đẻ 3b và tách con bán cho bà con về sinh sản tiếp bà con cùng xem nhé trang trại bò giống tĩnh…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Vận Tải: https://akbarmontada.com/category/van-tai