Xóa recent files trong windows 10Cách này giúp bạn xóa hoàn toàn lịch sự nhưng file bạn vừa mỡ. người khác sẽ không thấy được trong Quick access.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe