Xin Hãy Ở Nhà 14 Ngày Thôi – Nguồn Sưu Tầm – Giọng Đọc : Ns Phạm Tuyên

Xin Hãy Ở Nhà 14 Ngày Thôi – Nguồn Sưu Tầm – Giọng Đọc : Ns Phạm Tuyên


Phòng Thu Âm Phạm Tuyên Studio !
Cung cấp tất cả các dịch vụ âm nhạc
Thu Âm – Quay MV – Hòa Âm Phối Khí
Liên Hệ : 0933.656.123
Địa Chỉ : TT Quán Lào – Yên Định – Thanh Hóa
Facebook :
Email : phamtuyenstudioql@gmail.com

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Phòng Thu Âm Phạm Tuyên Studio !
Cung cấp tất cả các dịch vụ âm nhạc
Thu Âm – Quay MV – Hòa Âm Phối Khí
Liên Hệ : 0933.656.123
Địa Chỉ : TT Quán Lào – Yên Định – Thanh Hóa
Facebook :
Email : phamtuyenstudioql@gmail.com
4.71