XIN CHÀO VIỆT NAM – VIOLIN BY JMI KO

XIN CHÀO VIỆT NAM – VIOLIN BY JMI KO


Đây là một dự án mà Jmi rất tâm huyết để giới thiệu đến khán giả Việt Nam và thế giới sau 8 năm sinh sống và làm việc tại đây. Dự án đã được…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Đây là một dự án mà Jmi rất tâm huyết để giới thiệu đến khán giả Việt Nam và thế giới sau 8 năm sinh sống và làm việc tại đây. Dự án đã được…