Xếp hạng 15 thành phố đẹp nhất CHINA

Xếp hạng 15 thành phố đẹp nhất CHINA


Đây là top 15 thành phố đẹp nhất Trung Quốc theo thống kê của kênh Nông Thần Đạo Sĩ. Ta thấy các thành phố này đều khá lớn và có những kiến trúc rất đặc biệt. Phải công nhận là Trung Quốc phát triển rất nhanh mặc dù dân số quá đông. Hiện nay có thể xem Trung Quốc là 1 trong 3 nước mạnh nhất thế giới rồi.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Đây là top 15 thành phố đẹp nhất Trung Quốc theo thống kê của kênh Nông Thần Đạo Sĩ. Ta thấy các thành phố này đều khá lớn và có những kiến trúc rất đặc biệt. Phải công nhận là Trung Quốc phát triển rất nhanh mặc dù dân số quá đông. Hiện nay có thể xem Trung Quốc là 1 trong 3 nước mạnh nhất thế giới rồi.
nan