Xem ngày đẹp SINH MỔ ĐẺ chọn theo cách nào chuẩn?

Xem ngày đẹp SINH MỔ ĐẺ chọn theo cách nào chuẩn?


Chọn ngày “Hoàng đạo- Trực đẹp- Mệnh hợp- Nhị thập bát tú tốt” liệu đã đúng hay chưa? Có phải tránh ngày Tam nương- Nguyệt kỵ? Kts Hoàng Trà…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày đẹp