Xe tải chở đá ủi vào nhà dân gần kho Chín Bủn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang

Leave a Reply