Xe cuốc xúc đất bị hỏng | máy xúc cẩu | sáng cuốc con còSửa chữa xe cuốc đất | máy xúc cẩu | sáng cuốc con cò Trong video là cảnh 2 công nhân đang dùng xe cuốc nhỏ để nâng trục hơi, lắp ráp sửa chữa cho…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Hành Chính và Dịch Vụ: https://akbarmontada.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu