Xe cần cẩu đục bê tông sắt / Truck mounted perforated concrete craneTruck mounted perforated concrete crane.
Xe cần cẩu đục bê tông sắt.
Xe cần cẩu đang đục phiến đá rất to và nhiều sắt.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang