Xây dựng Hệ thống y tế an toàn _ Ngày an toàn người bệnh thế giới _ video 02 | Lê Trọng ĐạiLêTrọngĐại #Ngàyantoànngườibệnhthếgiới Ngày an toàn người bệnh thế giới tại BVĐK Đức Giang, Hà Nội. Bs Lê Trọng Đại có bài báo cáo tham luận…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung