Xả dầu thải đầu độc nước sông Đà Giám đốc Trang chủ mưu là con Chủ tịch Gạch Gốm Sứ Thanh Hà?. PLHSChủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà cho biết, con gái ông tên Trang làm ở phòng vật tư của công ty. Vậy, Trang người đã thuê Lý Đình Vũ đi…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xử Lý Chất Thải: https://akbarmontada.com/category/xu-ly-chat-thai