Word 2013 & Word 2016 – Hướng Dẫn Vẽ Hình, Chèn Mẫu, Và Trang Trí Hình Dạng ShapesVideo được thực hiện bởi
Chuyên bán laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái.
Word – Hướng Dẫn Chèn Và Trang Trí Hình Dạng Shapes Trong Word 2013 & Word 2016
Hướng Dẫn Vẽ Hình, Chèn Hình Và Trang Trí Hình Dạng Shapes Trong Word 2013 & Word 2016
Hướng dẫn chèn các hình dạng hình học, vẽ hình, tạo hình dạng, thêm hình theo mẫu có sẵn vào văn bảng, trang trí hình vẽ shapes trong Microsoft Word 2013 & Word 2016
Chèn biểu tượng, xử lý hình có sẵn (shape) trong văn bảng word.
Tạo (vẽ) hình dạng có mẫu cho sẵn trong word.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe