WGPXl ( TRỰC TUYẾN ) THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH Tại Nhà Thờ Chính Tòa ( Lúc 21h00' Tối 11/04/2020 )

WGPXl ( TRỰC TUYẾN ) THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH Tại Nhà Thờ Chính Tòa ( Lúc 21h00' Tối 11/04/2020 )


+ Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc.
Lúc 21h00′ Tối ngày 11/04/2020.
+ Kính Xin Anh Chị Em Hiệp Thông Và Tham Dự, Cầu Nguyện Cho Đất Nước – Cho Giáo Phận – Cho Mỗi Gia Đình và Từng Người Chúng Ta.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

+ Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc.
Lúc 21h00′ Tối ngày 11/04/2020.
+ Kính Xin Anh Chị Em Hiệp Thông Và Tham Dự, Cầu Nguyện Cho Đất Nước – Cho Giáo Phận – Cho Mỗi Gia Đình và Từng Người Chúng Ta.
4.60