WGPXL ( TRỰC TUYẾN ) ĐÀNG THÁNH GIÁ từ Tòa Giám Mục Xuân Lộc ( Lúc 19h15' Tối, 10/04/2020 )

WGPXL ( TRỰC TUYẾN ) ĐÀNG THÁNH GIÁ từ Tòa Giám Mục Xuân Lộc ( Lúc 19h15' Tối, 10/04/2020 )


+ Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc. Lúc 19h15′ Chiều ngày 10/04/2020. + Kính Xin Anh Chị Em Hiệp Thông Và Tham Dự, Cầu …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

+ Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc. Lúc 19h15′ Chiều ngày 10/04/2020. + Kính Xin Anh Chị Em Hiệp Thông Và Tham Dự, Cầu …