Welcome week 2019 – Team building Vuon Xoai (part 2)Sinh viên IEI vận động và tham gia trò chơi giải mật thư tại Vườn Xoài, trong khuôn khổ Welcome week 2019.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the