Vương Nhất Bác lén khóc sau lớp mũ bảo hiểm… :(((Tháng 5/2019, Vương Nhất Bác lần đầu tiên tham gia giải đua motor với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp. Không may trong cuộc đua, xe của anh sự cố về…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem