Vùng quê Hàn Quốc. Cả nhà đi thăm cô 2 sống 1 mình tại vùng thôn quê hẻo lánhCô 2 là chị của cha, cô đã 80 tuổi và đang sống 1 mình tại vùng quê này- nơi ngày xưa cha sinh ra và lớn lên. Cô có 2 người con, 1 trai và 1 gái, con gái…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem