Vụ Đường Dương đánh người: Viện KSND tối cao vào cuộc | VTC Now

Vụ Đường Dương đánh người: Viện KSND tối cao vào cuộc | VTC Now


VTC Now | Tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến vụ Nguyễn Xuân Đường (Đường Dương) đánh người ở Thái Bình và các hành vi phạm tội khác, Viện…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC Now | Tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến vụ Nguyễn Xuân Đường (Đường Dương) đánh người ở Thái Bình và các hành vi phạm tội khác, Viện…