Vũ Điệu Sôi Động// Nhảy HIPHOP// Lớp 5C// Trường Tiểu học Cẩm Nhượng

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua