VTV1 – Giai điệu tự hào: Lớn lên cùng đất nước (5/4/2020)

VTV1 – Giai điệu tự hào: Lớn lên cùng đất nước (5/4/2020)


Cuối tháng 3 vừa qua, người nhạc sĩ tài hoa, tác giả của Đội ca đã ra đi. Gia tài sáng tác của ông là hàng trăm các khúc đã gắn bó với biết bao thế…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Cuối tháng 3 vừa qua, người nhạc sĩ tài hoa, tác giả của Đội ca đã ra đi. Gia tài sáng tác của ông là hàng trăm các khúc đã gắn bó với biết bao thế…