(VTC14)_Hồi ký “Đời cô tý” có nhiều lỗi sai chính tả(VTC14) – Tuần này, qua quá trình kiểm tra cuốn Hồi ký “Đời cô Tý” của tác giả Đoàn Tiếu, do NXB Hội Nhà Văn phát hành, Cục Xuất bản In và phát hành đã phát hiện cuấn sách có nhiều lỗi sai chính tả và lỗi viết hoa không cần thiết.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe