[VRTech] Multi Player in VR room – for trainingCó thể thiết lập cho các phòng tham quan, đào tạo với hàng chục người cùng tham gia. Người chơi có thể tương tác qua lại với nhau, giảng viên có thể…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghệ: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe