Vở kịch vui về Mẹ của lớp 11A1 THPT Việt Hoàng, trong buổi ngoại khóa. Nhân ngày 20/10/2019Vở kịch vui về Mẹ của lớp 11A1 THPT Việt Hoàng, trong buổi ngoại khóa. Nhân ngày 20/10/2019.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich