Vở kịch Một bữa no- chuyển thể từ tác phẩm VH- Nam Cao.ĐH KHXH&NV- TP HCM
(Khoa Văn học và Ngôn ngữ)
***
Kịch bản: Ng Thị Trúc- Thùy Linh
Trang phục, hóa trang: Diệu Tâm
Âm nhạc, đạo diễn: Tuấn Dũng
Diễn viên: Thị Trúc, H. Liên, D. Tâm, Tuấn Dũng, Thủy Tiên

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich