Vở Kịch Ma | Tư Núi Đi Xem Vở Kịch Ma Hội Diễn Nghệ Thuật Quần ChúngVở Kịch Ma | Tư Núi Đi Xem Vở Kịch Ma Hội Diễn Nghệ Thuật Quần Chúng
Nay mình rảnh nên đi chơi với ông anh =)) thấy hài hài nên up cho ae xem . hội diễn nghệ thuật quần chúng ở Cao PHong – Hòa Bình ae nhé =))

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich