Vở kịch dân ca Nghệ Tĩnh " Không phải tôi" tác giả Nguyễn Trung Giáp, đạo diễn Nguyễn Trung Đính, vi

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich