Vở kịch "Chân tay tai mắt miệng" của lớp 6A12 6-11-2015.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich