#Vlog 1 : Diễn kịch "Hồi trống cổ thành"Camera : Tui ( Fb Yến Hải Đặng)
Diễn viên
Trương Phi : Minh Đức (Fb Đức Nguyễn)
Quan Vũ : Cương Lĩnh (Fb Cương Lĩnh)
Mi Phu Nhân : Ngọc Diệp (Fb Hoang Ngoc Diep)
Cao Phu Nhân : Thanh Thảo (Fb Nguyễn Thanh Thảo)
Và một số diễn viên khác
Lớp mình quay cho zui và chủ yếu Up để kỉ niệm nên có thiếu sót mọi người bỏ qua nha ❤️

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich