VLADIMIR PUTIN: PETER ĐẠI ĐẾ CỦA NƯỚC NGA ĐƯƠNG ĐẠI | TIÊU ĐIỂM QUỐC TẾ | ANTGANTG | Mô hình lãnh đạo mà Putin thích nhất là Pi-tơ Đại đế (PETER Đại đế). Trong thời kỳ u ám và tội phạm lan tràn của thành phố Xanh Pê-téc-bua thời…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xây Dựng: https://akbarmontada.com/category/xay-dung