Violin TRIỆU BÔNG HỒNG – Bố con Phương Phạm tặng nửa thế giới nhân ngày phụ nữ 20 tháng 10

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu