[Vietsub+pinyin] Xuất sơn – Hoa Chúc & Vương Thắng Nam ( 出山 – 花粥 & 王胜男)Bài hát: Xuất sơn
Sản xuất âm nhạc: BachBeats
Tác từ: Hoa Chúc
Tác khúc: Hoa Chúc
Diễn xướng: Hoa Chúc – Vương Thắng Nam
Hỗn Âm: Diamond Dog Music Studio (Bắc Kinh)
歌曲: 出山
合作音樂人:王勝男
音樂制作:BachBeats
錄音師:種旭
混音/母帶處理:鉆石狗音樂工作室(北京)
Don’t reup my video in any other sites

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich