[Vietsub] Kịch truyền thanh ĐM – Chỉ Muốn Yêu Em ( H~)Edit: Tieumanulk
Sub: Bánh Bao Súp
Staff
Sách Biên: Mộng Du De Điểu 【 Khí Trì Công Tác Thất 】
Đạo diễn: Anh Nịnh 【 Vị Danh Thanh Xã 】【 Khí Trì Công Tác Thất 】
Mỹ Công: Bắc Minh 【 Cẩm Y vệ 】
Hậu kỳ: Ma Cô cô 【 Khí Trì Công Tác Thất 】
Tuyên truyền: Tương Du Bình
Cast
Lăng Mặc: Viễn Ngạn Vân Thu 【 Thanh Phú Võng Âm 】
Lục Tùng: Vô Liêu Khuẩn 【KA. U】

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich