[Vietsub] Kịch truyền thanh Đam mỹ – Yêu Một Kẻ Ngốc – Kỳ 3Edit: Kim
Sub: Bánh Bao Súp
_____________________________
s:
Nguyên tác: Thủy Thiên Thừa
Sách Hoa / hậu kỳ: Liên Chử Đồng Trần 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Biên kịch: Hoàng Kim Thiên Lưỡng 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Đạo diễn: Tả Tả
Trang trí: A Đông 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Q hãy: Họa Đại Tiên 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Tuyên truyền: Điệp Ngữ 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
cast:
Giản Tùy Anh: Thất Ngự Dạ Hách 【 Tuyệt Sắc Khuynh Thành 】
Lý Ngọc: x Kiệt
Giản Đông Viễn / đốc công: Đông Đông 【 Niết Bàn Công Tác Thất 】
Lý Huyền: Sơ Kiến Tsure【 Nhất Kiến Như Sơ Công Tác Thất 】
Giản Tùy Lâm: Tá Tá Mộc 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Tiểu Chu: Đoạn Kiều 【 Duệ Mĩ Thanh Xã 】
Thư ký Lương: Bạc Hà Quân 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Dì cả / Tiểu Tiểu Lâm: Thê Thê 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Tiểu Lý ngọc – Thạch Khốn Khốn
Công nhân công trường – Cầu Cầu 【 Thủy Ngạn Linh Âm 】
Lý Văn Tốn – Tiếu Ý 【 Quyết Ý Đồng Nhân 】
Kevin: Bát Mục Tranh Xuy 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Giám đốc Phạm – Nhã Sách Quân 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Nam phía đối tác – Mộ Nhã 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Nữ phía đối tác – Cung Lược 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Dự báo thời tiết – Thập Tự Hữu Biên 【 Thanh Sang Liên Minh 】
Y tá – Ngọc Tiểu Thất 【 Quyết Ý Đồng Nhân 】
Người bán hàng -Mokey
Quần chúng A/B- Nhã Sách Quân 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】 Họa Đại Tiên 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
ed
Nguyên khúc: Bắc Kinh trời mưa
Điền từ: 沄 tịch
Phiên Xướng: Sơ Kiến Tsure【 Nhất Kiến Như Sơ Công Tác Thất 】
Hậu kỳ: Thủy Dã 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich