[Vietsub] Kịch truyền thanh Đam mỹ – Yêu Một Kẻ Ngốc – Kỳ 2Edit: Kim
Sub: Bánh Bao Súp
_____________________________
s:
Sách Hoa / hậu kỳ: Liên Chử Đồng Trần 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Biên kịch: Hoàng Kim Thiên Lưỡng 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Đạo diễn: Tả Tả
Trang trí: A Đông 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Bản Diện: Họa Đại Tiên 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Tuyên truyền: Điệp Ngữ 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
c:
Giản Tùy Anh: Thất Ngự Dạ Hách 【 Tuyệt Sắc Khuynh Thành 】
Lý Ngọc: X Kiệt
Giản Tùy Lâm: Tá Tá Mộc 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Lý Huyền: Phong Duẫn Chi 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Bạch Tân Vũ: Lôi Đình 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Giản Đông Viễn: Đông Đông 【 Niết Bàn Công Tác Thất 】
Trợ Lý: Bạc Hà Quân 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Tiểu Chu: Đoạn Kiều 【 Duệ Mĩ Thanh Xã 】
Triệu Nghiên: Hạ Nhật Tuyết 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Dì cả: Thê Thê 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Kevin: Bát Mục Tranh Xuy 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】
Nhóm quần chúng: Đông Đông 【 Niết Bàn Công Tác Thất 】 Lý Tiêu Dao Quật Cường Đích Tiểu Hồng Quân 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】 Mạt Già 【M. U. A Công Tác Thất 】 Dạ Hành Quỷ 【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】 Tạp Tu 【 Tứ Nguyệt Nhất Nhật Công Tác Thất 】

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich