[Vietsub] Kịch truyền thanh Đam mỹ – Đừng khẩn trương, tôi chỉ đến báo ân [END] [ H~ ]Dịch : Tieumanulk
Sub: Bánh Bao Súp
______________________________
STAFF:
Giám chế: Mộc Tịch 【 Lan Ngữ Thiên Thành 】
Sách Hoa: Ngự Yến 【 Lan Ngữ Thiên Thành 】
Biên kịch: Vô Biên
Đạo diễn: Nhất Niên 【 Ma Âm Đế Quốc 】
Hậu kỳ: Lâm Tô Tô 【 Tang Tử Công Tác Thất 】
Tay vẽ: Nhất Cá Thuần Khiết Đích Tiểu Thí Hài 【 Lan Ngữ Thiên Thành 】
PS: Ngụy Thiện 【 Dữ Quân Ca 】
Tuyên truyền: Ngữ Vũ 【 Dực Chi Thanh 】
CAST:
Lý Tiêu: Hiểu Hoa Sinh
Teddy: Tử Phong Nhi 【 Ưu Tư Minh Tưởng 】
Đồng nghiệp giáp: Trương Hồ Tử 【Always】
Đồng nghiệp hai: Lạc Nha 【 Dị Khẩu Đồng Thanh 】
Đồng nghiệp đinh: Nhất Niên 【 Ma Âm Đế Quốc 】
Giới thiệu chương trình: Thâm Bạch

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich