[Vietsub] Kịch Truyền Thanh Đam Mỹ Đô Thị " Hình Xăm" – Kỳ 3Sub: Gấu Thủy
Editor: Gấu Thủy
Nguồn:
Tổ chế tác:
Giam chế: :Liêu Liêu @ bất hiểu đắc xướng ca long đội trường @ phún hỏa long đại đội trường
Trợ lý Giám chế: Tiểu Thất thụy hương @ tiểu thất thụy hương từ từ @ từ từ từ 0204
Đạo diễn: Kha Mộ Khanh @ kha mộ khanh
Lục âm: Thừa Khôn
Biên kịch: Tiểu Ngải Thảo @Alres tiểu ngải thảo
Hậu kỳ: Long đội trường @ phún hỏa long đại đội trường tiểu thất thụy hương @ tiểu thất thụy hương mục nguyệt @ mục X nguyệt -Aura
Nguyên sang phối nhạc: Shay@Shay1993 lý đại bạch @ lý đại bạch k
Hải báo họa sư: dã cúc @ tiểu dã cúc nhi
Phụ đề / thiết kế: Finnn@Finnn-
Hiệp trợ: sơn dược quân @_Terabithia_
——
Tổ phối âm
Tiêu Khắc: Tạ Thiêm Thiên @ tạ thiêm thiên
Chu Tội: Ngô Lỗi @ thực bất thực mao mao
Lâm An / Báo mạc: Hạ Lỗi @ hạ lỗi Leon
Lục Tiểu Bắc: Kha Mộ Khanh @ kha mộ khanh
Phương Kỳ Diệu: Triệu Kiền Cảnh @ triệu kiền cảnh
Phối âm tổ
Thang Á Ninh: Tiểu Hãn @ âm hùng – tiểu hãn
Phương Hi: FOXMAN@FOXMAN1
Từ Văn: Tiêu Tranh @V17- huấn luyện sinh
Tào Viên: Bằng Tiểu Bàn @ âm hùng – bằng tiểu bàn
Tưởng Đào: Triệu Dương @ âm hùng – triệu dương
Lâm Đống / Người HongKong: La Phi Lương @ bất nhất lương
Lão Chu: Lưu Bắc Thần @ bắc thần thị dã
Trình Ninh: Cao Kỳ Xương @ cao kỳ xương
Lương lão sư: phùng tuấn hoa @ phùng tuấn hoa
Tham dữ phối âm: tiểu vu @ tiểu vu bà nhất chích tiêu tranh @V17- huấn luyện sinh nhật thường trương bái @ âm hùng – trương bái tu duyên @ âm hùng – tu duyên tiểu hãn @ âm hùng – tiểu hãn
——
Chủ đề khúc 《 Tuân quang 》
Chế tác: thanh la vạn tượng công tác thất
Tác từ: hận túy @- hận túy –
Tác khúc: Sakura@Sakura chủ Yato
Biên khúc: lý đại bạch @ lý đại bạch k
Diễn xướng: ngô ân @ ngô ân _5n_
Hỗn âm: trà tuyết @ trà vũ sơn thượng thải sâm khách
Có đoạn spoiler kỳ 4 sau nhạc kịch nha

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich