Vietsub Hậu Trường Như Ý Truyện – Đồng Dao** Nhân dịp Tuệ Quý Phi được lãnh cơm hộp nên mần vietsub. Nhìn chế Dao ở hậu trường cute hạt me ghê, lúc nào cũng thấy bả làm trò
**Nhìn mặt HOa ca lúc bị bả giựt cái bánh đáng yêu ghê

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri