Vietsub FMV – Học nhảy và diễn xuất cùng Lưu Chí HoànhAll For Eric: Vtran by Tieubaodao_Yachiru Cre: 半夏涵 in bilibili Song: SISTER – Jeannie Hsieh.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich