[VIETSUB] Diễn xuất say rượu của DoKyum @ 10/02/16Brought to you by DoKyum of The Sun – Vietnamese Fanpage for SEVENTEEN’s DK ***** Please do not reupload.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich