[Vietsub] Diễn kịch – BashinaChú ý tên ca sỹ ! Tên bạn ý là 巴士那, Hán Việt là Ba Sĩ Na, nghe rất là…nên… =))
Ngoài ra 巴士 cũng là phiên âm tiếng Trung của “xe bus”, nên tên bạn ý có thể là “Xe bus ấy” =))))
Đùa thôi, tóm lại mình không biết nên để là gì, nên trước cứ để phiên âm quốc tế đã, có gì sửa lại sau ~~
Bài hát: Diễn kịch (演戏)
Thể hiện Bashina (巴士那) [Mãn Hán Toàn Tịch]
Nhạc: Triệu Nhẫn Phong (赵刃锋), Tặc Suất (贼蟀) | Lời: Tặc Suất
Trans + Sub: Viie
MP3:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich