[Vietsub] Bên lề giờ học diễn xuất – Biểu diễn "Củi lớn và củi nhỏ" theo phong cách riêngBrought to you by Little Cookie • Trang trại sữa bò Hoàng Kỳ Lâm – 黄其淋 VNFC
DO NOT RE-UP!
Thanks for watching~

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich