[VIETSUB] 300719 Vương Thanh Giới Thiệu Sách《 Cuộc Đời Diễn Xuất – Lê Diệu Tường 》[300719] Vietsub Vương Thanh weibo update – Giới thiệu sách
“Quyển sách đầu tiên 《 Cuộc Đời Diễn Xuất – Lê Diệu Tường bàn về diễn xuất và nhân sinh 》
Đây xem như là quyển sách tham khảo của tôi
Nhưng tôi không chỉ dùng nó trong công việc
Cuộc sống không có nhiều sóng gió như vậy
Phần ngoại lệ lại rất kích động lòng người
Vì vậy sau này hãy cùng đốc thúc lẫn nhau
Đọc nhiều sách hơn
Nhân tiện thu thập một danh sách tên những quyển sách đáng đọc”
***
@A4W forward:
“#VươngThanh #VươngThanhChânTướngMơHồ Được, chúng ta thu thập một danh sách tên sách đề cử nào [ Khốc ]”

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich