[Vietsub] 《金沙》 Kim Sa [Nhạc kịch] – Diêu Bối Na, Sa Bảo LượngCast:
Kim – Diêu Bối Na
Sa/Nhà khảo cổ – Sa Bảo Lượng
Sửu – Chu Thiên Thiên
Ngư – Uông Kha Ngật
Hoa Đại Tỷ – Trương Ngạo Gia
Hỏa Thần Tiên – Trịnh Địch (Trịnh Kỳ Nguyên)
Nhạc: Tam Bảo
Lời: Quan Sơn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich