VIETLIVE TV ngày 25 04 2020

VIETLIVE TV ngày 25 04 2020


Mở đầu chương trình VL cuối tuần hôm nay sẽ là Mục ý kiến cộng đồng mạng với bài viết: Xử lý một công hàm vô hiệu của nhà báo Mai Quốc…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Mở đầu chương trình VL cuối tuần hôm nay sẽ là Mục ý kiến cộng đồng mạng với bài viết: Xử lý một công hàm vô hiệu của nhà báo Mai Quốc…