Việt Nam: Thu nhập nông dân tăng lên nhờ nuôi lợnChăn nuôi lợn giúp thay đổi cuộc sống của một gia đình nghèo ở Việt Nam. Họ nằm trong số 50.000 hộ nghèo có thể sẽ được hưởng lợi từ một dự án giảm nghèo ở Việt Nam.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep