VIẾNG TƯỢNG ĐÀI LIỆT SĨ – HÁT CHÈOLàn điệu: Du xuân
Soạn lời: Phạm Đình Trọng
Thể hiện: Kim Luyến
CLB Chèo Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem