Về Xác Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu Tại Miếu Nhị Vương || Xã Đa Phước – An Phú – An Giang

Về Xác Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu Tại Miếu Nhị Vương || Xã Đa Phước – An Phú – An Giang


vexacba #lehanhxac #chuyentamlinh Sự Tích về Thiên Hậu Thánh Mẫu: Bà có tên là Lâm Mặc Nương, người đảo Mi Châu, thuộc Bồ Dương (Phúc Kiến).

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo