VE – ve chi – ve mauHướng dẫn các bước vẽ , vẽ chì , vẽ màu cái ấm tích và cái bát , bài vẽ theo mẫu hẫu có hai đồ vật cái ấm tích và cái bát.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc