Vẽ tranh phong cảnh và dán hình sticker thiết kế thời trang _ tập 1Hôm nay chị XUÂN Mì Tôm vẽ bức tranh phong cảnh và chị sẽ dán hình dán sticker vào bức tranh .
Hãy cùng chị thiết kế thời trang nào

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc